Bergs kyrka

Bergs kyrka har under tidernas lopp genomgått flera ombyggnader. Av den kyrka vi ser i dag har är endast tornet medeltida.

Bara fyra meter från tornet i väster ligger den s k Stenskolan. Det är ursprungligen ett medeltida sockenmagasin, sedan bygdens första skola och numera församlingshem.

Kyrkan genomgick en genomgripande ombyggnad 1774 då långhus och kor revs för ett större kyrkorum. Ett fåtal föremål finns bevarade från medeltiden, nämligen krucifixet, en madonna, och en dopfunt.

Altartavlan föreställer Jesus i Getsemane och är målad 1900 av konstnären Sven Linderoth.

Kyrkan har under 1900-talet genomgått flera restaureringar, den sista (inre restaurering omfattande också Stenskolan) gjordes så sent som 1998 under arkitekt Jerk Altons ledning.