Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Billings pastorat Besöks- och postadress: Väringsvägen 26, 54176 VÄRING Telefon: +46(500)440270 E-post till Norra Billings pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bergs kyrka

Bergs kyrka har under tidernas lopp genomgått flera ombyggnader. Av den kyrka vi ser i dag har är endast tornet medeltida.

Bara fyra meter från tornet i väster ligger den s k Stenskolan. Det är ursprungligen ett medeltida sockenmagasin, sedan bygdens första skola och numera församlingshem.

Kyrkan genomgick en genomgripande ombyggnad 1774 då långhus och kor revs för ett större kyrkorum. Ett fåtal föremål finns bevarade från medeltiden, nämligen krucifixet, en madonna, och en dopfunt.

Altartavlan föreställer Jesus i Getsemane och är målad 1900 av konstnären Sven Linderoth.

Kyrkan har under 1900-talet genomgått flera restaureringar, den sista (inre restaurering omfattande också Stenskolan) gjordes så sent som 1998 under arkitekt Jerk Altons ledning.