Götlunda kyrka

De väl tilltagna murarna i kyrkans västra del är byggda på 1100-talet. Vid renoveringen 1987 hittades i sakristians vägg mot koret två överstycken, eventuellt till torngluggar, som bekräftar kyrkans ålder. Stenarna har murats in i väggen i samband med tillbyggnaden åt öster som gjordes efter branden 1670. Övergången mellan de nya och smalare väggarna i koret och de kraftigare äldre syns tydligt.
Kyrkans två klockor, senmedeltida, flyttades 1845 från en klockstapel sydväst om kyrkan till det nyuppförda tornet.

Takmålningarna från 1732 är utförda av Olof Collander. Över altaret är en duva målad, därefter yttersta domen och himladrottningens kamp med vilddjuret. Över läktaren avbildas paradiset.
Dopfunten från 1100-talet är av sandsten, fyrkantig och försedd med en bild av Guds lamm som bär segertecknet, korset.

Altaruppsatsen skänktes år 1685 av Ulf Bonde och hans maka Christina Bielkenstierna som ägde Gäddebergs gods. Deras vapen finns både på altaruppsatsen och på de främsta bänkdörrarna.
Skriftklockan i koret är från sen medeltid och påminner om tiden före reformationen, då den på katolskt vis användes under nattvardsfirandet.

Ljuskronan i kristall, krönt med en man i stridsmundering och med en dubbelörn över sig är från 1600-talet och antingen ett krigsbyte eller beställd i utlandet. Två av ljusplåtarna av driven mässing skänktes av Christina Bielkenstierna kring 1680, övriga är kopior av dessa.

Emblemen på den gröna kollekthåven anses ha tillhört ett ryttarstandar från Carl XII:s tid.
En ytterdörr med smidda järnbeslag, runskrift och ett alnmått hängande i en ring finns på Västergötlands Museum i Skara.