Församlingsråd

I pastoratet finns fyra församlingar: Berg, Frösve, Götlunda och Väring.

Varje församling har var sitt församlingsråd som styrelse. ”Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar" (kyrkoordningens 4:e kapitel 21 §). Församlingsrådet har framför allt uppdrag som har med gudstjänstlivet att göra.

Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga. Vad som sägs under överläggningarna stannar där, offentligt är bara det som sedan står i protokollet. 

Bergs församlingsråd
Ordförande
Cecilia Wadenbäck
tfn 0700-35 65 24
cecilia.wadenback@svenskakyrkan.se
cecilia@tolstorp.se

Ideella i Bergs församlingsråd

Frösve församlingsråd
Ordförande
Anna-Britta Andersson
tfn 070-975 26 98
annabrittahelena@gmail.com

Ideella i Frösve församlingsråd

Götlunda församlingsråd
Ordförande 
Kent Wäring
tfn 0500-47 07 71, 070-969 17 50
kent.waring@yahoo.se

Ideella i Götlunda församlingsråd

Värings församlingsråd
Ordförande
Lisbeth Lundgren
tfn 070-350 25 57
brotorplisbeth@telia.com

Ideella i Värings församlingsråd