Församlingsråd

I pastoratet finns fyra församlingar: Berg, Frösve, Götlunda och Väring.

Varje församling har var sitt församlingsråd som styrelse. ”Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar" (kyrkoordningens 4:e kapitel 21 §). Församlingsrådet har framför allt uppdrag som har med gudstjänstlivet att göra.

Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga. Vad som sägs under överläggningarna stannar där, offentligt är bara det som sedan står i protokollet. 

Bergs församlingsråd
Ordförande
Cecilia Wadenbäck
tfn 0700-35 65 24
cecilia@tolstorp.se

 


Frösve församlingsråd
Ordförande
Anna-Britta Andersson

 

Götlunda församlingsråd
Ordförande 
Monica Johansson
tfn 0500-46 21 35
stenatorp@hotmail.com

 

Värings församlingsråd
Ordförande
Lisbeth Lundgren
tfn 0500-46 00 48
brotorplisbeth@telia.com