Församlingsråd

I pastoratet finns fyra församlingar: Berg, Frösve, Götlunda och Väring.

Varje församling har var sitt församlingsråd som styrelse. ”Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar" (kyrkoordningens 4:e kapitel 21 §). Församlingsrådet har framför allt uppdrag som har med gudstjänstlivet att göra.

Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga. Vad som sägs under överläggningarna stannar där, offentligt är bara det som sedan står i protokollet.