Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Böja kyrka

Böja kyrka har sitt ursprung också den i 1200-talet. Den är också församlingens minsta kyrka. Kyrkan fick troligen sitt nuvarande utseende under slutet av 1600-talet.

1706 tillverkades altaruppsatsen av bildhuggaren herr Jonas uti Låstad. Densamme har med all sannolikhet snidat predikstolen 1698. Dopfunten är från 1100-talet, gjord av Mäster Johannes.