Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Billings pastorat Besöks- och postadress: Väringsvägen 26, 54176 VÄRING Telefon: +46(500)440270 E-post till Norra Billings pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Böja kyrka

Böja kyrka har sitt ursprung också den i 1200-talet. Den är också församlingens minsta kyrka. Kyrkan fick troligen sitt nuvarande utseende under slutet av 1600-talet.

1706 tillverkades altaruppsatsen av bildhuggaren herr Jonas uti Låstad. Densamme har med all sannolikhet snidat predikstolen 1698. Dopfunten är från 1100-talet, gjord av Mäster Johannes.