Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i samfälligheten. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger per år. På hösten tar man beslut om budget, kyrkoavgift och begravningsavgift för det kommande året. Vårens sammanträde handlar framför allt om bokslutet för året som gått. Kyrkofullmäktige väljer vid sitt första sammanträde kyrkoråd för mandatperioden.

 

I kyrkovalet 2017-09-17 valdes nya ledamöter till kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021. De 25 mandaten i kyrkofullmäktige i Norra Billings pastorat är fördelade på följande sätt: Berg 9, Frösve 7, Götlunda 5 och Väring 4.

Kyrkofullmäktiges arbete leds av en ordförande. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.