Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Protokoll från kyrkorådets och församlingsrådens läggs inte ut längre som ett led i GDPR-anpassning. (ny datalag 2018) 

Kontakta expeditionen per telefon 0500-44 02 70 eller via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se om du vill läsa något av dem.