Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Protokoll från nedanstående sammanträden är justerade och har tillkännagivits genom anslag. Kontakta expeditionen per telefon 0500-44 02 70 eller e-post norrabillings.pastorat(a)svenskakyrkan.se om du vill läsa något av dem .

Kyrkofullmäktige

 • 2017-11-23
 • 2017-12-20

 

Kyrkoråd

 • 2018-02-15 
 • 2018-03-22
 • 2018-05-16

 

Bergs församlingsråd

 • 2018-01-31
 • 2018-04-25

 

Frösve församlingsråd

 • 2018-01-30
 • 2018-04-10

 

Götlunda församlingsråd

 • 2018-01-23
 • 2018-04-16

 

Värings församlingsråd

 • 2018-01-29
 • 2018-04-26