Protokoll

Protokoll från kyrkorådets och församlingsrådens läggs inte ut längre som ett led i GDPR-anpassning. (ny datalag 2018) 

Kontakta expeditionen per telefon 0500-44 02 70 eller via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se om du vill läsa något av dem.