Klockringning och bön för fred

Varje dag klockan 12:00 ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina.

Förbönens betydelse är stor, därför ber vi tillsammans i hela Skara stift så länge kriget pågår. Varje måndag till lördag klockan 12:00 ringer klockorna samman till bön i en av våra kyrkor i pastoratet. Bönen leds av någon anställd eller ideell medarbetare. 

Vill du vara med och be? 

Måndag till fredag ringer vi klockan 12.00 i Bergs kyrka

Fredagar klockan 12.00 ringer vi i Lerdala kyrka. 

Måndag till lördag ringer vi i någon av våra fjorton kyrkor klockan 12.00. Oftast i Värings kyrka.