Foto: Malin

Expeditionen

På expeditionen i Väring hjälper vi dig att besvara dina frågor, boka dop och vigsel, beställa gravskötsel m.m. Expeditionen är öppen måndag-torsdag klockan 09.00-12.00. Välkommen att besöka oss eller ring oss på telefonnummer 0500-44 02 70. Vi nås även via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress och postadress

Väringsvägen 26
541 76 Väring

Telefon

0500-44 02 70

E-post

norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se

ÖPPETTIDER

Måndag, tisdag och torsdag kl. 9.00-12.00
Onsdag kl. 13.00-16.00

Webbplats

www.svenskakyrkan.se/norrabilling