Flistads kyrka

Kyrkan uppfördes på 1100-talet eller i början av 1200-talet bredvid "Kung Ranes hög" (troligen uppförd under yngre järnålder (400-1050 e. Kr.)). En tillbyggnad åt öster - som utmärks av de smalare murarna i kordelen - gjordes 1688. Genom åsknedslag brann kyrkan ned 1706, varefter den fick sin nuvarande form med torn istället för den tidigare klockstapeln. Kyrkans två klockor blev omgjutna efter branden, storklockan dessutom återigen 1853.

Takmålningarna från 1747 (restaurerade 1983) är utförda av Lars Hasselbom. Runt taket är den apostoliska trosbekännelsen målad, takets mittdel är försedd med bilder av änglar. Han har även målat bänkdörrarna. 

Altartavlan är en Kristusbild, konstnären okänd, troligen 1700-tal. Fram till 1983 fungerade som altartavla den bild av den korsfäste Kristus som hänger på korets södra vägg.

På norra korväggen finns två tavlor; ett porträtt av doktor Axel Luth samt en målning som föreställer Pauli omvändelse. Båda tavlorna donerades på 1700-talet av familjen Luth.

Den fyrkantiga och rikt ornamenterade dopfunten av sandsten är från tidigt 1200-tal. I koret finns också en dopfunt i trä från år 1693.

I Karl XII:s bibel har biskop Jesper Svedberg 1708 tecknat en bön.
Orgeln - kyrkans första - skänktes av syföreningen 1939.