Brännemo kyrka

Kyrkan är uppförd på frivillig väg 1919 i vacker skogsbyggd 7 km från moderkyrkan i Götlunda. På platsen fanns tidigare skola med lärarbostad, skolan är idag församlingshem. Några km från kyrkan ligger Kannemakaretorp, fram till 1867 prästboställe där bl.a. väckelseprästen Mårten Landahl bodde. Den Landahlska väckelsen är en del av kyrkans förhistoria.

Kyrkan började byggas 11 maj 1919, tredje söndagen i advent 1919 firades den första gudstjänsten och den första vigseln, alla Helgons dag 1 november 1923 inviger biskop Hjalmar Danell kyrkan. 1938 putsades kyrkan utvändigt - fram till dess hade den tegelfasad. Då sattes också korfönstret igen och den gamla altarprydnaden (finns i församlingshemmet) ersattes av ett enkelt kors framför en nisch. Här målade sedan Simon Sörman 1948 " Vandringen i ljuset från korset". På ömse sidor om koret är målat, en ung familj på ena sidan och på andra sidan en livstyngd människa, som får hjälp av gudstron. 

I doprummet finns ett evangelistfönster, glasmosaik från 1967 av Harry Alm. Dopfunten av enträ är från 1948. Kyrkan har två klockor, storklockan från 1920 med vers av församlingsprästen Ernst Wennerblad (som också gjorde ritningen till Brännemo kyrka)  och lillklockan från 1931 med vers av Paul Nilsson.