Syföreningar

De flesta av våra syföreningar har satt sin verksamhet på paus under rådande pandemiläge. Hör av dig till respektive syförening för aktuell information. I pastoratet finns fem aktiva kyrkliga syföreningar som verkar för att på olika sätt hjälpa andra både i vår närhet och långt borta. Varje syförening har en kontaktperson - och du är varmt välkommen att ta kontakt.

Välkommen att dela gemenskap i en syförening!

Timmersdala kyrkliga syförening
Ann Lennartsson, 0511-811 32 

Frösve kyrkliga sygäng
Ann-Sofie Sjögren 0708-74 11 42

Säters kyrkliga syförening
Birgitta Molander, 0500-43 64 24

Flistads kyrkliga syförening 
Ewa Johansson, 0500-38 15 24 eller 0730-222 732

Vads kyrkliga syförening (vilande)
Annette Lundberg, 0500-47 06 66

Värings syförening
Elisabeth Nyström, 0500-44 00 60

 

Foto: IKON