Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Så kallar kyrkoordningen de personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan. Många väljs direkt i kyrkovalet, t.ex. ledamöter i pastoratets kyrkofullmäktige, andra väljs av det beslutande organet. Så väljer t.ex. kyrkofullmäktige vilka som skall ingå i kyrkorådet och församlingsråden. (Det finns även andra som väljs, utan att för den skull definitionsmässigt vara förtroendevalda. Det gäller t.ex. kyrkvärdar och revisorer.)