Dop

Dopet utgör grunden för kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan. Den som döps upptas i kyrkans gemenskap och blir ett Guds barn – för tiden och för evigheten. De allra flesta döps när man är riktigt liten, men man är varmt välkommen att döpas oavsett ålder.

Gud lovar dig sin omsorg genom hela livet

I dopgudstjänsten blir löftet om omsorg och hela skapelsen tydligt. I dopet riktas nämligen löftet just till den som vi nämner vid namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet. Jesus ord riktas mot den som döps vid överlämnandet av dopljuset: ”Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. 

När man döps blir man en del av Guds stora familj - den världsvida kyrkan. Vi sänds ut i världen för att göra gott tillsammans och för våra medmänniskor. Vid dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. 

Dopet är ingen namngivningsceremoni men det nämns för att påminna om att dopet är något personligt som gäller just denna människas liv. 

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Det döps många konfirmander och vuxna varje år i Sverige. Det finns många olika anledningar till att man låter döpa sig senare i livet. 

Dop i Norra Billings pastorat

Dopet sker i de vanliga gudstjänsterna eller i särskilda dopgudstjänster som anordnas på lördagar. Vid varje doptillfälle döps 1-3 barn.
Dop av unga och vuxna sker efter överenskommelse.

Du som vill döpa eller döpas kontaktar expeditionen på telefon 0500-44 02 70 eller via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se. Där får du veta vilka datum och tider som finns tillgängliga för dop och bokar det. 

Den prästen som skall döpa hör sen av sig och bokar tid för dopsamtal. Då går man igenom dopets betydelse och praktiska saker som önskemål om psalmer, faddrar mm. (Tänk på att faddrarna också måste vara döpta.)

I samband med dop kan man få låna någon av våra dopklänningar. Man får också gratis låna något av våra församlingshem för dopkalas. Om så är fallet är det viktigt att du vid bokningstillfället får ett telefonnummer till rätt vaktmästare och kontaktar denne i god tid innan dopdatumet för att komma överens om hämtning och lämning av nyckel till församlingshemmet. 

Våra dopklänningar

Vill du låna en dopklänning? Här kan du se hur våra dopklänningar ser ut. Hör av dig till expeditionen om du vill komma och titta och boka en av dom.