Dop

Varje barn som föds fyller oss med förundran – och ödmjukhet. Mitt ansvar som förälder får jag genom dopet dela med Gud. Han ser till mitt barn också när jag inte kan göra det. Det känns tryggt.

 

Dopet utgör grunden för kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan. Den som döps upptas i kyrkans gemenskap och blir ett Guds barn – för tiden och för evigheten. De allra flesta döps när man är riktigt liten, men man är varmt välkommen att döpas oavsett ålder.

Dopet sker i de vanliga gudstjänsterna eller i särskilda dopgudstjänster som anordnas på lördagar. Vid varje doptillfälle döps 1-3 barn.
Dop av unga och vuxna sker efter överenskommelse.

Du som vill döpa eller döpas kontaktar expeditionen på telefon 0500-44 02 70 eller via e-post: norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se. Där får du veta vilka datum och tider som finns tillgängliga för dop och bokar det. 

Den prästen som skall döpa hör sen av sig och bokar tid för dopsamtal. Då går man igenom dopets betydelse och praktiska saker som önskemål om psalmer, faddrar mm. (Tänk på att faddrarna också måste vara döpta.)

I samband med dop kan man få låna någon av våra dopklänningar. Man får också gratis låna något av våra församlingshem för dopkalas. Om så är fallet är det viktigt att du vid bokningstillfället får ett telefonnummer till rätt vaktmästare och kontaktar denne i god tid innan dopdatumet för att komma överens om hämtning och lämning av nyckel till församlingshemmet.