Horns kyrka

Horns kyrka uppfördes år 1804 men den rivna medeltidskyrkans torn med trappa i själva muren fick vara kvar.

I vapenhuset finns den gamla järndörren från 1100-talet. Dopfunten hör också till de äldre inventarierna och är från 1200-talet.

Enda dekorationen i kyrkan på 1800-talet utgjordes av ett enkelt kors och över denna en sol som symbol för Gud.

Altartavlan, som är målad av Sigrid Oxenstjärna, kom på plats år 1951 och ersatte då det stora korset och Kristusbilden som fick en annan plats i kyrkan. Altartavlan föreställer Jesus som sträcker sina händer mot människorna. I bakgrunden ser man Billingen och det himmelska Jerusalem.
Kyrkan klockor är gamla. Storklockan omgjöts i Skara 1727 och lillklockan är förmodligen mycket gammal.

Kyrkan restaurerades genomgripande 1938 och senast 1981.