Lerdala kyrka

Lerdala kyrka byggdes troligen någon gång före 1200. 1751 byggdes koret ut. Sadeltornet kom till 1768. Dopfunten och den lilla klockan i tornet är av medeltida ursprung.

Altaruppsatsen tillkom 1718 och är en gåva av baron Fleetwood som också är begravd i koret. Dopfunten är troligen från mitten av 1200-talet.

Kyrkan genomgick 1996 en genomgripande restaurering under arkitekt Jerk Altons ledning.