Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lerdala kyrka

Lerdala kyrka byggdes troligen någon gång före 1200. 1751 byggdes koret ut. Sadeltornet kom till 1768. Dopfunten och den lilla klockan i tornet är av medeltida ursprung.

Altaruppsatsen tillkom 1718 och är en gåva av baron Fleetwood som också är begravd i koret. Dopfunten är troligen från mitten av 1200-talet.

Kyrkan genomgick 1996 en genomgripande restaurering under arkitekt Jerk Altons ledning.