Gudstjänst

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag, oftast minst en per församling, och ibland andra dagar också. På de båda äldreboendena Solgården och Billingsdal firas gudstjänst på vardagar. För information om planerade gudstjänster läs i kalendern alternativt i lokaltidningarnas predikoturer.

En gudstjänst är alltid öppen för alla

Från första stund samlades de kristna till gudstjänst. Från början var de ju inte så många. På en del platser var de förföljda för sin tros skull. Det fanns ett behov att träffas och lyssna till berättelserna om Jesus, höra tolkningar av vad Jesu liv och död och uppståndelse. Formen för gudstjänsten ärvde man i viss mån från sin gamla judiska tro. Inslaget av textläsning kände man igen från synagogan.

Måltiden viktig

Redan tidigt i den kristna historien blev måltiden ett viktigt inslag i gemenskapen. Det var en kärleksmåltid då man delade med sig av maten. Måltiden utvecklades snart till en handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Den måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta.

Kristen gudstjänst

En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt men nästan alltid förekommer lovsång till Gud, textläsning ur bibeln och bön.