Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

 

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och övelämnar honom/henne till gravens vila.

För den kyrkliga begravningen finns en ordning med fasta punkter. Den ger möjlighet för de anhöriga att tillsammans med präst och musiker utforma gudstjänsten vad det gäller valet av psalmer, musik och solistmedverkan.

Tacksägelse över en församlingsbo sker i regel före begravningen. Då läser man upp namnet på den avlidne i gudstjänsten ber för de anhöriga. Ofta kommer man överens om var och när tacksägelsen skall ske i samband med besöket hos begravningsbyrån.