Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Överlämnandet av den avlidne är begravningsgudstjänsten djupaste mening och det kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och övelämnar honom/henne till gravens vila.

För den kyrkliga begravningen finns en ordning med fasta punkter. Den ger möjlighet för de anhöriga att tillsammans med präst och musiker utforma gudstjänsten vad det gäller valet av psalmer, musik och solistmedverkan.

Tacksägelse över en församlingsbo sker i regel före begravningen. Då läser man upp namnet på den avlidne i gudstjänsten och ber för de anhöriga. Ofta kommer man överens om var och när tacksägelsen skall ske i samband med besöket hos begravningsbyrån men det kan också vara så att anhöriga blir kontaktade av en församlingspräst för att komma överens om ett passande datum för tacksägelsen. 

Någon att prata med.....

Kyrkans präster och diakon finns att prata med för den som vill dela sin sorg. Vid allhelgonahelgen tänds tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som lämnat oss och sörjande inbjuds till minnesgudstjänster i olika kyrkor. 

HUR GÅR DET TILL EFTER ATT NÅGON DÖTT?

Anmälan om begravning sker vanligtvis genom begravningsbyrå, som då hjälper till med allt praktiskt runt en begravning. Om begravningsbyrå inte anlitas är det viktigt att snarast ta kontakt med pastorsexpeditionen och anmäla dödsfallet samt önskan om begravning.

För medlem i Svenska kyrkan är kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare kostnadsfritt. Bårtäcke (ett täcke som läggs över kistan och används som alternativ till kistdekorationer med blommor) finns att låna vid begravningsgudstjänst.

Vill man ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration och så vidare.

Skillnaderna mellan kistgrav, urngrav, askgravplats och minneslund

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats och man reser en gravsten. I urngravar, askgravplatser och minneslunder begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt med en gravsten medan stoftet i askgravplats är utmärkt med en namnplatta. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln på askgravplatsen. Minneslunden är helt anonym.

Kontakt med präst eller diakon

Har du mist en närstående och önskar prata med någon?

Våra bårtäcken

Här kan du se de bårtäcken vi har för utlåning.

Minnesgåva

Ge en minnesgåva vid begravning

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.