Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. "Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd" (kyrkoordningens 4:e kapitel 2 §). Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige för mandatperioden och består av 9 ledamöter och 4 ersättare. Lennart Lundgren är ordförande och Kent Wäring är vice ordförande. Rådet sammanträder 5-10 gånger per år. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga. Vad som sägs under överläggningarna stannar där, offentligt är bara det som sedan står i protokollet.

Kyrkorådet utser ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 4 ersättare som bereder kyrkorådets ärenden.

Kyrkorådets ordförande
Lennart Lundgren
tfn 0511-815 11
lennart.lundgren(a)svenskakyrkan.se

Kyrorådets vice ordförande
Kent Wäring
tfn 0500-47 07 71
kent.waring@yahoo.com

Ledamöter

Kyrkorådets ledamöter

Nästa sammanträde
Kyrkoråd: 2018-04-24