Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. "Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd" (kyrkoordningens 4:e kapitel 2 §). Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige för mandatperioden och består av 9 ledamöter och 4 ersättare. Lennart Lundgren är ordförande och Kent Wäring är vice ordförande. Rådet sammanträder 5-10 gånger per år. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga. Vad som sägs under överläggningarna stannar där, offentligt är bara det som sedan står i protokollet.

Kyrkorådet utser ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 4 ersättare som bereder kyrkorådets ärenden.

Kyrkorådets ordförande
Lennart Lundgren
tfn 0511-815 11
lennart.lundgren(a)svenskakyrkan.se

Kyrorådets vice ordförande
Kent Wäring
tfn 0500-47 07 71
kent.waring@yahoo.com

Ledamöter

Kyrkorådets ledamöter