Binnebergs kyrka

Binnebergs kyrka är till sina äldsta delar från 1120-talet och är en av de minsta stenkyrkorna i Skara stift. Kyrkan utvidgades både i öster och väster år 1733 och försågs på 1790-talet med klocktorn. Tidigare fanns en klockstapel invid kyrkan.

De väggmålningar som finns är från 1600-talet och föreställer bland annat bröllopet i Kana. Målningarna är utförda av äldre Läcköskolans målare. Vid den senaste restaureringen fann man en målning i vapenhuset föreställande en varg och ett spjut, symboler för det onda.

Stenaltaret bär inskrifter både i minuskler, majuskler och runor. Altaruppsatsen är en kalvariegrupp från 1600-talet som föreställer Frälsaren på korset med Maria och Johannes.

Dopfunten härstammar från före 1250-talet och har en fyrkantig cuppa och uttömningshål.

En träskulptur från 1450-talet föreställer Anna med Maria i knäet och Jesus.

Kyrkan har en rikt snidad predikstol från 1600-talet.

Storklockan är från 1641 och märkt S.I.S. Lillklockan bär inskriptionen; gjuten i Skara af mst Bilsten anno 1747.