Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Binnebergs kyrka

Binnebergs kyrka är till sina äldsta delar från 1120-talet och är en av de minsta stenkyrkorna i Skara stift. Kyrkan utvidgades både i öster och väster år 1733 och försågs på 1790-talet med klocktorn. Tidigare fanns en klockstapel invid kyrkan.

De väggmålningar som finns är från 1600-talet och föreställer bland annat bröllopet i Kana. Målningarna är utförda av äldre Läcköskolans målare. Vid den senaste restaureringen fann man en målning i vapenhuset föreställande en varg och ett spjut, symboler för det onda.

Stenaltaret bär inskrifter både i minuskler, majuskler och runor. Altaruppsatsen är en kalvariegrupp från 1600-talet som föreställer Frälsaren på korset med Maria och Johannes.

Dopfunten härstammar från före 1250-talet och har en fyrkantig cuppa och uttömningshål.

En träskulptur från 1450-talet föreställer Anna med Maria i knäet och Jesus.

Kyrkan har en rikt snidad predikstol från 1600-talet.

Storklockan är från 1641 och märkt S.I.S. Lillklockan bär inskriptionen; gjuten i Skara af mst Bilsten anno 1747.