Verksamhet

I nuläget under rådande pandemi är de flesta av våra aktiviteter satta på paus. I pastoratet finns ett rikt utbud av verksamheter, barn- och ungdomsgrupper, körer, syföreningar, caféer och mycket annat. Välkommen att vara med!

Barn och familj

I våra församlingar finns ett brett utbud av verksamhet riktad till barn i alla åldrar. Varmt välkommen! Hör av dig till våra pedagoger för mer information.

Mitt i livet

Varmt välkommen att delta i våra dagträffar, caféer, kyrkvandringar och bibelstudiegrupper!

Musik & Sång

Det finns körer för alla sångglada i pastoratet. Kontakta gärna respektive körledare om du har frågor.

Syföreningar

De flesta av våra syföreningar har satt sin verksamhet på paus under rådande pandemiläge. Hör av dig till respektive syförening för aktuell information. I pastoratet finns fem aktiva kyrkliga syföreningar som verkar för att på olika sätt hjälpa andra både i vår närhet och långt borta. Varje syförening har en kontaktperson - och du är varmt välkommen att ta kontakt.