Verksamhet

I nuläget under rådande pandemi är de flesta av våra aktiviteter satta på paus. I pastoratet finns ett rikt utbud av verksamheter, barn- och ungdomsgrupper, körer, syföreningar, caféer och mycket annat. Välkommen att vara med!