Vår verksamhet

I pastoratet finns ett rikt utbud av verksamheter, barn- och ungdomsgrupper, körer, syföreningar, caféer och mycket annat. Välkommen att vara med!

Barn och familj

I våra församlingar finns ett brett utbud av verksamhet riktad till barn i alla åldrar. Varmt välkommen! Hör av dig till våra pedagoger för mer information.

Musik & Sång

Det finns körer för alla sångglada i pastoratet. Kontakta gärna respektive körledare om du har frågor.

Mitt i livet

Varmt välkommen att delta i våra dagträffar, caféer, kyrkvandringar och bibelstudiegrupper!

Syföreningar

De flesta av våra syföreningar har satt sin verksamhet på paus under rådande pandemiläge. Hör av dig till respektive syförening för aktuell information. I pastoratet finns fem aktiva kyrkliga syföreningar som verkar för att på olika sätt hjälpa andra både i vår närhet och långt borta. Varje syförening har en kontaktperson - och du är varmt välkommen att ta kontakt.