Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Frösve kyrka

Frösve kyrkas västra del byggdes på 1100-talet som en typisk romersk valvkyrka med en klockstapel intill kyrkan. Den östra delen tillkom år 1690. Kyrkan hade då en kraftig järndörr som nu står uppställd i kyrkans vapenhus.

År 1773 blev kyrkan tillbyggd och utvidgad. Då tillkom även dopkapellet och sakristian. De väggmålningar som finns kring fönstren är sedan 1600-talet.

Altartavlan är ett primitivt skuret verk i bullig bondbarock och uppsatt 1660.

Dopfunten är mycket gammal och huggen i sandsten. Över dopfunten hänger en gobeläng av garn tillverkad av textilkonstnärinnan Gerd Allert, Säter.

När Frösve kyrka renoverades 1991 fann man ett äldre originalfönster med en väggmålning föreställande Nattvarden. I kyrkan finns en Mariabild gjord av konstnären Harry W Svensson.