Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Härjedalens pastorat

Den 1 januari 2017 bildade de fyra församlingarna i fjällandskapet Härjedalen ett gemensamt pastorat. Församlingarna kvarstår, men vi är nu samlade i en administrativ organisation. Välkomna till ett nytt pastorat!

Välkommen till Härjedalen! Bueriebåeteme Herjedaelien gåajka!

Härjedalens pastorat omfattar Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling, Tännäs-Ljusnedals församling samt Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling. Här bor drygt 10 000 invånare, men under turistsäsongerna rör sig hundratusentals människor i området.      

De flesta kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

18 anledningar att vara medlem

De flesta kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap med troligen Nordens högst belägna kapell i Högvålen. I Härjedalen bor drygt 10 000 invånare, men under turistsäsongerna rör sig hundratusentals människor i Härliga Härjedalen för att bl. a uppleva skidåkning, jakt, vandring, bär och svampplockning.

Fjällkyrka

Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap med troligen Nordens högst belägna kapell i Högvålen. I Härjedalen bor drygt 10 000 invånare, men under turistsäsongerna rör sig hundratusentals människor i Härliga Härjedalen för att bl. a uppleva skidåkning, jakt, vandring, bär och svampplockning.

”Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr, oändligt stort är vårt äventyr." Dessa ord av Karin Boye väcker oss alla oavsett vilket mål vi har - litet som stort.

Pilgrim

”Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr, oändligt stort är vårt äventyr." Dessa ord av Karin Boye väcker oss alla oavsett vilket mål vi har - litet som stort.

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas. De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas. De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg.

Kontakt härjedalens pastorat

Telefon:
010-470 01 00

Postadress:
Råndalsvägen 12, 840 93 HEDE

Fakturor via post
Härjedalens pastorat
Fack 77801827
Box 15018
75015 Uppsala  

Fakturor via e-post
Svenska fakturor i SEK:
77801827@faktura.svenskakyrkan.se