Vitt kors med videkvistar i förgrunden.
Foto: Jane Vikberg

Härjedalens pastorat

Välkommen till Härjedalen! Bueriebåeteme Herjedaelien gåajka!

Härjedalens pastorat omfattar Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling, Tännäs-Ljusnedals församling samt Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling. Här bor drygt 10 000 invånare, men under turistsäsongerna rör sig hundratusentals människor i området. 

 Gudstjänst
Från och med söndag 6/6 så välkomnar vi upp till 50 personer i våra kyrkor! 
Denna siffra är i förhållande till hur stor lokalen är, i mindre kyrkor och kapell kommer därför max antalet att vara lägre. Detta för att vi hela tiden ska kunna följa myndigheternas riktlinjer om 1.5 meters avstånd. 

För er som vill fortsätta se digitalt sända gudstjänster så länkar vi här till gudstjänsterna som sända från Härnösands domkyrka, och Uppsala domkyrka. 
Härnösand domkyrka
Uppsala domkyrka

Foto: Linda Mickelsson

 

För mer information hänvisar vi till församlingarnas facebooksidor där du även finner tidigare gudstjänster: 

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Swishnummer för kollekt: 

Hedebygdens församling: 123 032 18 85
Svegsbygdens församling: 123 522 95 13 
Tännäs-Ljusnedals församling: 123 670 30 78
Ytterhogdal-, Överhogdal och Ängersjös församling: 123 098 87 17

Ange i meddelandet: datum och kyrka 

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas. De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg.

En kvinnlig diakon sitter tillsammans med en kvinna och samtalar. De sitter ute på en bänk under ett räd.

Enskilda samtal och själavårdssamtal

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner.

Närbild på valurna och en kvinnohand som lägger ner ett vitt kuvert. I bakgrunden syns ett grönt valbås lite suddigt.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.

Fjällvy med ledkryss

Fjällkyrka

Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap med troligen Nordens högst belägna kapell i Högvålen och en av Sveriges högst belägna kyrkor, Tännäs kyrka.. I Härjedalen bor drygt 10 000 invånare, men under turistsäsongerna rör sig hundratusentals människor i Härliga Härjedalen för att bl. a uppleva skidåkning, jakt, vandring, bär och svampplockning.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Val i Svenskkyrkan

Förtroendevalda i Härjedalens pastorat

Härjedalens pastorat består av fyra unika församlingar med ett gemensamt uppdrag: Att göra gott!

Brev angående osäker gravanordning skickas ut till er som berörs. På Kyrkogårdsförvaltningens sida kan du läsa mer om detta och om de regler och föreskrifter som gäller.

Kontakt härjedalens pastorat

Telefon:
010-470 01 00

 

Postadress:
Råndalsvägen 12, 840 93 HEDE

 

E-postadress:
harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Fakturor via post
Härjedalens pastorat
Fack 77801827
Box 15018
75015 Uppsala  

Fakturor via e-post
Svenska fakturor i SEK:
77801827@faktura.svenskakyrkan.se

 

Vi samarbetar med Sensus

Sensus logga.
Vi samarbetar med Sensus Foto: Sensus

Genom samarbetet med studieförbundet Sensus kan vi erbjuda många olika tillfällen till att lära något nytt, att få nya upplevelser och nya gemenskaper. Sensus är en resurs i vårt församlingsarbete.