Fåglar i flock
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Medlemskap i Svenska kyrkan

Cirka 61 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan - det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 1. kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 2. läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
 3. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 4. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 5. gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 6. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 7. arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 8. själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 9.  gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 10. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 11. ett rikt musikliv med körer och musiker
 12. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 13. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 14. stöd till de som sörjer
 15. stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället
 16. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 17. stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 18. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 19. klimatarbete i Sverige och världen
 20. Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. 
Svenska kyrkans flagga vajar i vinden en sommardag
Foto: Gustaf Hellsing

Varning för SMS!
Många svenskar har fått ett sms från företag som mot betalning erbjuder hjälp att gå ur Svenska kyrkan. Men att gå ur Svenska kyrkan kostar ingenting, det är helt fel att någon ska tjäna pengar på det!
Ett medlemsskap i Svenska kyrkan har stor betydelse för många människor. Några verksamheter Svenska kyrkan har är:  grupper för barn i olika åldrar, föräldrar, ungdomar och äldre, hjälpen till socialt utsatta, hembesöken hos gamla och ensamma, körverksamheten, ansvaret för kulturarvet och förstås gemenskapen och gudstjänsterna.

Som medlem i Svenska kyrkan:

 • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
 • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgvning och jourhavande präst
 • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
 • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

Verksamhet för alla

Varje år finns många av kyrkans över 6,1 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det alltså inte längre.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du pastorsexpeditionen.