julstjärna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Svegsbygdens församling

Svegsbygdens församling finns geografiskt i området från Sveg till Älvros Lillhärdal och Linsell. Här bor cirka 5 000 personer året runt. På denna plats har Gud slösat med allt som är gott för människan. Välkommen hit!

I församlingen finns mycket livskvalité för alla som längtar efter rena sjöar, friska skogar, fjäll som erbjuder gudomliga vandringar på sommaren och skidåkning på vintern, luft utan föroreningar och en välgörande tystnad.

Här finns det många mötesplatser där närhet, värme och gemenskap är ledord. Det kan handla om cafèträffar, soppluncher, sång- och musikstunder, hembesök, körsamlingar, utflykter, kyrkis, ungdomsträffar, konfirmandsamlingar, läger med mera.  Visionen för Svegsbygdens församling är att den ska få vara ”en flik av himlen”, varken mer eller mindre.

På denna plats har Gud slösat med allt som är gott för människan. Välkommen hit!

Kontakt Svegsbygdens församling

Telefon:
010-47 00 150

 

E-post:
svegsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Postadress:
Box 33, 842 21 Sveg

 

Besöksadress:
Vallarvägen 4,Sveg

 

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/svegsbygden

Verksamheschef

Carina Blomqvist Liljegren

Verksamhetschef - Svegsbygdens församling - Ytterhogdal, överhogdal och Ängersjö församling, Diakon