Foto: Maria Svensk /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

Kontakta oss om ärenden gällande våra kyrkogårdar