Foto: Maria Svensk /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi efterlyser gravrättsinnehavare till ett stort antal gravplatser på våra kyrkogårdar. Ser ni en sådan här skylt på en gravplats, så beror det på att kyrkogårdsförvaltningen saknar aktuell uppgift om gravrättsinnehavare.

Vita blommor som blommar framför en kyrka.

Se dig omkring på våra kyrkogårdar

Välkommen att besöka våra kyrkogårdar virtuellt i din datorn och mobila enheter.

Kontakta oss om ärenden gällande våra kyrkogårdar

Arbetsledande vaktmästare - Hedebygdens församling och Tännäs- Ljusnedals församling

Emma Mattsson

Härjedalens pastorat

Arbetsledande vaktmästare - Hedebygdens församling och Tännäs- Ljusnedals församling

Arbetsledande vaktmästare - Svegsbygdens församling och Ytterhogdals Överhogdals och Ängersjö församling

Kristoffer Nilsson

Härjedalens pastorat

Arbetsledande vaktmästare - Svegsbygdens församling och Ytterhogdals Överhogdals och Ängersjö församling

Kyrkogårdsförvaltning

Härjedalens Kyrkogårdsförvaltning

Härjedalens pastorat

Kyrkogårdsförvaltning