Foto: Maria Svensk /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten, skötsel och vård av begravningsplatser.

Vad innebär begravningsverksamhet?

att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
att ta emot stoft för förvaring och visning
att kremera
att gravsätta
att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna.


Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning.

Att välja gravplats

Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgearbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Omsorgen om de avlidna nära och kära fortgår och minnet vårdas. En gravplats består av en eller flera gravar.

Minneslundar och askgravlundar är gemensamma gravområden bestående av flera gravar.

Om gravrätt

För gravplatser med gravrätter får upplåtelsetiden vara minst 15 år och högst 50 år, eller för alltid. Upplåtelse av en gravplats med gravrätt i samband med gravsättning är alltid kostnadsfri i 25 år.

Vi går rutinmässigt igenom gravregistret för att kontrollera att vi har korrekta uppgifter på alla gravrättsinnehavare. Vi skickar ut brev och begär in uppgifter för komplettering. Vänligen fyll i och skicka tillbaka uppgifterna till oss, så vi inte tar bort gravar som är aktuella för Er. Vi skyltar också gravar där vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare. 

Gravskötsel/Blomskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen i Härjedalens pastorat har valt att inte ta betalt för gravskötsel.

Vill du teckna blomskötselavtal eller har du frågor kring gravar, gravrätter hör av dig till kyrkogårdsförvaltningen så hjälper vi dig.

Gravlyktor och marschaller får sättas på gravplatsen. Tänk på att marschaller kan sota ner gravvården.

Vatten finns i kranarna från slutet av maj till mitten av oktober. Vaser av plast finns vid därför avsedda ställ och vi är tacksamma om ni sätter tillbaka vaserna efter användning.

Gravstenssäkerhet

Kontroll av gravstenssäkerhet utförs regelbundet. Gravstenen stöttas eller läggs ner om den inte anses säker. Vi skickar brev till gravrättsinnehavaren om gravstenen behöver åtgärdas. Observera också om vi har skyltat graven. Det kan hända att vi saknar uppgifter om aktuell gravrättsinnehavare och gravrätten riskerar då att förverkas och stenen kan komma att tas bort. 

 

MEDDELANDE OM OSÄKER GRAVANORDNING

Under 2019 och 2020 genomförde kyrkogårdsförvaltningen i Härjedalens pastorat trycktest av samtliga gravstenar på våra 18 kyrkogårdar.

Vid besiktning av en del gravplats har det konstaterats att gravanordningen Saknar dubbning/har bristfällig dubbning/saknar förankring i marken/lutar kraftigt. Vi kommer i sommar att skicka ut brev angående detta till de som berörs.

Enligt CKG och SLU´s riktlinjer utgör gravanordningen en fara för allmänheten och personalen, som kan komma att skadas om gravanordningen välter. Kyrkogårdsförvaltningen har därför stöttat eller lagt ner gravanordningen på gravplatsen i enlighet med 7 kap. 31 § begravningslagen. Nedan finns länkar om du vill läsa mer om vad som gäller för gravrättsinnehavaren.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen är säkert monterad, 7 kap. 3 § begravningslagen. 

Begravningslag  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningslag-19901144_sfs-1990-1144

Gravvårdskommitténs (CGK) https://skkf.se/cgk/

”Montering och provning av gravvårdar för entreprenörer och privatpersoner”. https://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf 

Kontakta oss om ärenden gällande våra kyrkogårdar

Arbetsledande vaktmästare - Hedebygdens församling och Tännäs- Ljusnedals församling

Emma Mattsson

Härjedalens pastorat

Arbetsledande vaktmästare - Hedebygdens församling och Tännäs- Ljusnedals församling

Arbetsledande vaktmästare - Svegsbygdens församling och Ytterhogdals Överhogdals och Ängersjö församling

Kristoffer Nilsson

Härjedalens pastorat

Arbetsledande vaktmästare - Svegsbygdens församling och Ytterhogdals Överhogdals och Ängersjö församling

Kyrkogårdsförvaltningen, assistent

Eva Moen

Härjedalens pastorat

Diakoniassistent, Hedebygdens församling, Kyrkogårdsförvaltningen, assistent