Foto: Maria Svensk /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.

Grav. Duva.

Begravningsverksamheten

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. I vår organisation har pastoratet - och inte församlingarna - ansvaret för begravningsverksamheten, även om kyrkogårdarna finns lokalt i Härjedalens pastorat.

Grav med blommor

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna.

Rosor som är lite vissna och fulla av regndroppar.

Blomskötsel

I Härjedalens pastorat erbjuder vi våra gravrättsinnehavare att beställa plantering av sommarblommor, höstljung, ljuständning till allhelgonahelgen samt vattning och rensning.

Blanketter

Här hittar du de flesta blanketter som rör begravningsverksamheten.

Val av gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Kyrkogårdsförvaltningen i Härjedalens pastorat erbjuder askgravplats, askgravlund, minneslund, urnplats och traditionell gravplats.

Säker gravsten

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Men gravrättsinnehavaren har också ett ansvar.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi efterlyser gravrättsinnehavare till ett stort antal gravplatser på våra kyrkogårdar. Ser ni en sådan här skylt på en gravplats, så beror det på att kyrkogårdsförvaltningen saknar aktuell uppgift om gravrättsinnehavare.

Vita blommor som blommar framför en kyrka.

Se dig omkring på våra kyrkogårdar

Välkommen att besöka våra kyrkogårdar virtuellt i din datorn och mobila enheter.

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

En kyrkogårdsarbetare sågar av ett nedhugget träd med en motorsåg.

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om de arbeten som just nu utförs på våra kyrkogårdar. Det kan förekomma extra maskiner eller begränsad framkomlighet. Vi tackar för er förståelse då vi ständigt jobbar för en vacker, fridfull och hållbar miljö på våra kyrkogårdar.

Kontakta oss om ärenden gällande våra kyrkogårdar