Ljungdalens kapell, vintertid.
Foto: Jenny Michanek

Ljungdalens kapell

Ljungdalens kapell byggdes i mitten av 1950-talet.Utformningen för tankarna till en kåta. 

Genom Ljungdalen passerade åtskilliga pilgrimer under medeltiden på sin färd mot Trondheim.

Kapellet, uppfört 1956, är byggt i trä. Utformningen för tankarna till en kåta. Fasaderna täcks av träpanel och taket är klätt med plåt. Även interiören är av trä då kapellet invändigt är helt klätt med träpanel. Av trä är även predikstol, altare och altarskrank.

Intill kapellet står en klockstapel, också den av trä. Den färdigställdes för gravplatsen 1954, dvs. två år innan kapellet stod klart.