Vemdalens kyrka vinter
Foto: Hedebygdens församling

Vemdalens kyrka

Det pågår fortfarande en brandskyddsutredning av Vemdalens kyrka. Detta innebär att större arrangemang under utredningens gång förläggs till andra närliggande lokaler och kyrkor.

Vemdalens timrade åttkantiga kyrka anses av många som en av Sveriges vackraste i sin speciella stil. 

Vemdalens by har uråldriga anor. Kanske har ett litet träkapell funnits i Vemdalen redan under medeltiden, men inga rester av byggnaden har säkert kunnat påvisas. Säkert är dock att en liten träkyrka uppfördes 1624.

Vemdalens nuvarande kyrka stod färdig 1763 och uppfördes av byggmästaren Olof Månberg från Jämtland. Kyrkans interiör ger ett intryck av ljus och rymd, till detta bidrar det höga innertaket och de åtta stora fönstren. Detta intryck är gemensamt för de flesta norrländska 1700-tals-kyrkor till skillnad från många samtida monument i södra och västra Sverige där arkitektur och måleri ofta har en mer allvarlig prägel. Kyrkans åttkantiga form liksom de åtta stora fönstren kan vara en symbol för himmelriket. Talet sju anses som antalet dagar på vilka jorden skapades och åtta som talet för den yttersta dagen, dvs då Guds rike ska bli överallt.

Klockstapeln

I klockstapeln utanför kyrkan finns en lillklocka och en storklocka. Lillklockan är signerad Johan Andreas Klos 1713 och storklockan anskaffades 1770 från klockgjutfirman Linderberg i Sundsvall. Storklockan bär följande inskrift: "När Ljudet mitt det börjar skalla och kalla er till Herans hus, så skynd er fort dalkarlar alla att lyfta hiertan up till Gud, så söka nåd med bön och tårar mot synden som vårt samvet sårar, och hören gierna Ordets röst, som gifver siälar kraft och tröst". Klockstapeln är uppförd 1755 av den byggnadskunnige dragonen Anders Killberg som även uppförde klockstaplarna i Hede och Tännäs.

Dop Vemdalens kyrka
Foto: Jenny Michanek

Kyrkorummet

Församlingens del av kyrkorummet och koret avgränsas av en korbåge som snidades så sent som 1811 av Tännäsbonden Olof Ingebriktsson. På kyrkbänkarna sitter ljusstakar smidda av Axel Stridsberg. Varje ljusstake är unik och kan få symbolisera människorna som sitter i bänkarna. Var och en är unik och har som uppgift att sprida ljus och värme till varandra.

Predikstolen

Predikstolen är placerad på kyrkans norrsida. Söder och norr utgör en tidslinje enligt kyrkligt symbolspråk där söder är Gamla testamentets sida och norr Nya testamentets sida eller evangeliesidan. Vemdalens kyrkas predikstol är snidad av schatullmakaren Jöns Ljungberg.

Vapenhuset

Vapenhuset var platsen där man i krigstider lämnade vapen innan man gick in i kyrkan. Kyrkan var  och är en fredad plats. Altaruppsatsen du ser i vapenhuset är bevarad från den gamla kyrkan som byggdes 1624.

Altaruppsatsen

Altaruppsatsen är snidad av Jonas Granberg från grannsocknen Klövsjö mellan 1770 och 1773. Målningen som föreställer korsnedtagningen är utford av den jämtländske kyrkoinredaren Pehr Sudin 1817 - 1818.