Inne i Överhogdals kyrka, bänkrader, altare och predikstol.
Foto: Marcus Reinholtz

Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församling

Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församling är den minsta församlingen i Härjedalens pastorat. Här finns cirka 900 bofasta varav de flesta är medlemmar i Svenska kyrkan. Välkommen till vår församling oavsett om du bor här eller gästar oss tillfälligt!

En kyrkogårdsarbetare sågar av ett nedhugget träd med en motorsåg.

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om de arbeten som just nu utförs på våra kyrkogårdar. Det kan förekomma extra maskiner eller begränsad framkomlighet. Vi tackar för er förståelse då vi ständigt jobbar för en vacker, fridfull och hållbar miljö på våra kyrkogårdar.

En kvinna med knäppta händer, ljus brinner i förgrunden.

Bönegruppen

"Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till." Jeremia 33:3

Någon formar ett kors av gula blomblad på en stenmur.

Barn och unga i Svegsbygden och Hogdalsbygden

Vi vill finnas som ett stöd och en resurs för barn i alla åldrar. Här kan du läsa om en del av det vi gör.

Ytterhogdals kyrka vintertid.

Ytterhogdals kyrka

Ytterhogdals kyrka stod färdig 1809.

Överhogdals kyrka en vacker vårvinterdag.

Överhogdals kyrka

1466 invigdes ett träkapell på platsen. Kapellet kom att byggas om flera gånger och nuvarande kyrka som uppfördes 1740 var i praktiken ett nybygge.

Ängersjö kyrka sommar

Ängersjö kyrka

Ängersjö hade tidigare ett kapell. Dit kom, enligt traditionen, präster från Ljusdal för att hålla gudstjänst "på den tid då rökelsekaret nyttjades". Det första skriftliga dokumentet är från 1669. Detta år började kapellets räkenskapsbok. Kapellaget bestod då av nio hemman.

Ytterhogdals, överhogdals och ängersjö församling - Kanslist Ebba Karlsson

Telefontider:
Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00 
Fredag stängt

Besökstider:
Tisdagar 09.30-12.00 och 13.00-15.00

Telefon:
010-47 00 170

E-post:
ytterhogdal.overhogdal.angersjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Kyrkvägen 15,  840 90 Ytterhogdal

Besöksadress:
Kyrkvägen 15 Ytterhogdal