Dop i en av våra kyrkor.
Foto: Jenny Michanek

Kyrkor och kapell

18 vackra kyrkor har Svenska kyrkan i Härjedalen. Rum för bön, andakt och livets stora stunder: dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Bruksvallarnas fjällkapell

Fjällkapellet är ett lågt timrat hus som rymmer dels kyrksal, dels bisättningsrum och andra förvaringsutrymmen.

Funäsdalens kyrka

Vid berget som reser sig högt och brant, syns Funäsdalens kyrka som en ljuspunkt. Den har stått där sedan 1928.

Hede kyrka

Nuvarande kyrka uppfördes 1613. Tidigare kyrka på samma plats brändes ned 1611 av svenska trupper. Första kyrkan var byggd av trä och låg på norra sidan om Ljusnan.

Högvålens kapell en vacker vinterdag. Solen lyser på det snöiga korset ovanför dörren.

Högvålens kapell

I Högvålen finns, förmodligen, Nordens högst belägna kapell på 835 m.ö.h

Runtomkring Lillhärdals kyrka är häckar och träd gröna.

Lillhärdals kyrka

Lillhärdals kyrka är en kyrka som började byggas på 1400-talet, men har numera delar både från 1700- och 1800-talet.

Linsells kyrka

Linsells kyrka byggdes ursprungligen som kapell och var färdigt 1778. Kyrkan har Härjedalens äldsta kyrkklocka. Det är en välbevarad träkyrka med enhetlig inredning.

Ljungdalens kapell, vintertid.

Ljungdalens kapell

Ljungdalens kapell byggdes i mitten av 1950-talet.Utformningen för tankarna till en kåta.

Ljusnedals kyrka

Träkyrka, vackert belägen i en sydsluttning vid Ljusnedals bruk. Byggd 1797 för brukets räkning och ersatte en äldre kyrka från 1757.

Storsjö kyrka.

Storsjö kyrka

Nuvarande träkyrka uppfördes 1812 under ledning av byggmästare Johan Fransman.

Svegs kyrka i vinterskrud, solsken och klarblå himmel.

Svegs kyrka

I Sveg ligger kyrkan mitt i byn. Den är byggd i mitten på 1800-talet. Det är den fjärde kyrkan på samma plats.

Tännäs kyrka med björkar och staket i förgrunden.

Tännäs kyrka

Tännäs kyrka är en av Sveriges högst belägna kyrkor, 648 m ö h. Nuvarande kyrka uppfördes åren 1840-1855, och invigdes 10 oktober 1858.

Vemdalens kyrka

Vemdalens timrade åttkantiga kyrka anses av många som en av Sveriges vackraste i sin speciella stil.

Vemhåns småkyrka

Vemhåns småkyrka

Byggnaden som tidigare varit EFS bönhus överläts till Vemdalens församling år 1960.

Ytterhogdals kyrka vintertid.

Ytterhogdals kyrka

Ytterhogdals kyrka stod färdig 1809.

Älvros nya kyrka i vinterskrud.

Älvros nya kyrka

Älvros nya kyrka är en träkyrka från 1800-talet byggd i nationalromantisk stil.

Älvros nya kyrka sett ner från vattnet.

Älvros gamla kyrka

En av landets finaste äldre träkyrkor med klockstapel och vackert läge vid Norrälvens strand. Den har genuin inredning från 1700-talet och är en av fyra kyrkor i Sverige som har stjärnvalv av trä.

Ängersjö kyrka sommar

Ängersjö kyrka

Ängersjö hade tidigare ett kapell. Dit kom, enligt traditionen, präster från Ljusdal för att hålla gudstjänst "på den tid då rökelsekaret nyttjades". Det första skriftliga dokumentet är från 1669. Detta år började kapellets räkenskapsbok. Kapellaget bestod då av nio hemman.

Överhogdals kyrka en vacker vårvinterdag.

Överhogdals kyrka

1466 invigdes ett träkapell på platsen. Kapellet kom att byggas om flera gånger och nuvarande kyrka som uppfördes 1740 var i praktiken ett nybygge.

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.