Val i Svenskkyrkan
Foto: Emma Berkman

Förtroendevalda i Härjedalens pastorat

Härjedalens pastorat består av fyra unika församlingar med ett gemensamt uppdrag: Att göra gott! 

Härjedalens pastorats  fyra församlingar är: Hedebygdens, Svegsbygdens, Tännäs-Ljusnedal och Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församlingar.
Härjedalens pastorat styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. En kyrkoherde med övergripande ansvar leder både verksamhet och administration. Församlingarna har församlingsråd som ansvarar för lokala frågor.
Härjedalens pastorat tillhör Härnösands stift (som i sin tur är uppdelat i olika kontrakt – vi tillhör Södra Jämtland-Härjedalens kontrakt).

Kontakt härjedalens pastorat

Telefon:
010-470 01 00

Postadress:
Råndalsvägen 12, 846 31 HEDE

E-postadress:
harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se

Fakturor via post
Härjedalens pastorat
Fack 77801827
Box 15018
75015 Uppsala  

Fakturor via e-post
Svenska fakturor i SEK:
77801827@faktura.svenskakyrkan.se