Val i Svenskkyrkan
Foto: Emma Berkman

Förtroendevalda i Härjedalens pastorat

Härjedalens pastorat består av fyra unika församlingar med ett gemensamt uppdrag: Att göra gott!

Härjedalens pastorats  fyra församlingar är: Hedebygdens, Svegsbygdens, Tännäs-Ljusnedal och Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församlingar.
Härjedalens pastorat styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. En kyrkoherde med övergripande ansvar leder både verksamhet och administration. Församlingarna har församlingsråd som ansvarar för lokala frågor.
Härjedalens pastorat tillhör Härnösands stift (som i sin tur är uppdelat i olika kontrakt – vi tillhör Södra Jämtland-Härjedalens kontrakt).

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Val i Svenskkyrkan

Kyrkorådet

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Församlingsråden

Församlingsråd finns i alla våra fyra församlingar. De planerar och arbetar med församlingarnas lokala verksamheter. Här hittar du de som sitter i församlingsråden

Kontakt härjedalens pastorat

Telefon:
010-470 01 00

 

Postadress:
Råndalsvägen 12, 840 93 HEDE

 

E-postadress:
harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Fakturor via post
Härjedalens pastorat
Fack 77801827
Box 15018
75015 Uppsala  

Fakturor via e-post
Svenska fakturor i SEK:
77801827@faktura.svenskakyrkan.se