Överhogdals kyrka vinter
Foto: Jenny Michanek

Överhogdals kyrka

1466 invigdes ett träkapell på platsen. Kapellet kom att byggas om flera gånger och nuvarande kyrka som uppfördes 1740 var i praktiken ett nybygge.

1748 byggdes en ny klockstapel. Denna revs när nuvarande kyrktorn uppfördes 1851. Läktaren byggdes 1913.

Överhogdalstapeten

Fem bonader påträffades 1909 av den dåvarande kyrkvaktmästaren Jonas Hanssons dräng, Jonas Holm (1895-1986), i vedlåren i Överhogdals kyrkas sakristia vid renoveringen av kyrkan. Bonaderna, idag kallade Överhogdalstapeten, har daterats till sent 1000-tal eller 1100-tal och är permanent utställda på Jämtlands läns museum.

Läs mer om Överhogdalstapeten.