Vemhåns småkyrka
Foto: Jenny Michanek

Vemhåns småkyrka

Byggnaden som tidigare varit EFS bönhus överläts till Vemdalens församling år 1960. 

Ombyggnaden utfördes av Hilding Lundborg och Hans Vallström efter ritningar av arkitekten Evald Bodin. Invigningen av kyrkan skedde år 1970.

Inventarierna och prydnadsföremål är i huvudsak skänkta av byborna. Kyrkklockorna är en gåva från byns kvinnor. Nummertavlan har snidats av Olof Ström, Vemdalen, efter en gammal modell i församlingskkyrkan.