Svenska kyrkans röda och gula flagga vajar i vinden.
Foto: Johan Nilsson /Ikon

Församlingsråd Svegsbygdens församling

Ordförande Svegsbygdens församlingsråd 2018-2021

Svegsbygdens församlingsråd 2018-2021