Älvros nya kyrka i vinterskrud.
Foto: Jenny Michanek

Älvros nya kyrka

Älvros nya kyrka är en träkyrka från 1800-talet byggd i nationalromantisk stil.

1877 beslutades att bygga en ny kyrka, som var färdig 1883. Byggnaden är ett exempel på nationalromantisk träarkitektur. En såväl yttre som inre omfattande renovering gjordes huvudsakligen under 1957 och utvändigt under 1970-talet, då lokale konsthantverkaren Dykar-Jack Johansson fick uppdrag av stiftet att måla om kyrktuppen.

I samband med renoveringen 1957 installerades elektrisk värme. Kyrkan bildar en rektangel med en i öster utskjutande tresidig sakristia, samt i sydväst ett kraftigt klocktorn.

Huvudingången i väster är gestaltad som en öppen loggia med golv av stora granithällar och en bred port av furu.
Kyrkorummet bildar en obruten rektangel med synliga takåsar. Altaret är fristående. Väggpartiet bakom altaret är prytt med ett gallerverk av förgyllt järnsmide, föreställande jorden, luften och vattnet med Adam och Eva på var sin sida. Främst finns korset, som försonar hela skapelsen.