Tännäs kyrka med björkar och staket i förgrunden.
Foto: Härnösands stift

Tännäs kyrka

Tännäs kyrka är en av Sveriges högst belägna kyrkor, 648 m ö h. Nuvarande kyrka uppfördes åren 1840-1855, och invigdes 10 oktober 1858. 

Byggmästare var Johan Nordell från Los. Själva byggandet utfördes av skattebönder som svarade för framforslingen och bearbetningen av nödvändiga trävaror. Kyrkans fondmålning är en för bygden unikt konstverk.

I kyrkan förvaras en del gamla föremål från de två tidigare kyrkorna. Traditionen säger att det i Tännäs har funnits en kyrka redan under 1400-talet. Första gången Tännäs förekommer i urkunderna är 1407. Där berättas om en stavkyrka som stått här. Ett kapell stod på den här platsen 1672. Samma år invigde kyrkoherde Hinrik Olofsson-Drake en ny kyrka på den här platsen. När den nya kyrkan byggdes såldes träkyrkan från 1672 som ved. Resterna av grunden finns sannolikt bevarade under mark på kyrkogården, något söder om den nuvarande kyrkan.

1984 genomfördes en genomgripande renovering på kyrkan då de ursprungliga färgerna togs fram. Dessa hade målats över 1958.