Sittgrupp Hede kyrkogård
Foto: Jenny Michanek

Kyrkvaktmästare

Kyrkogårdschef

Hedebygdens församling

Verksamhetsledande vaktmästare

Vaktmästare

Svegsbygdens församling

Verksamhetsledande vaktmästare

    Kristoffer Nilsson

    Härjedalens pastorat

    Verksamhetsledande vaktmästare, Ytterhogda-, Överhogdal ooch Ängersjöföramling, Verksamhetsledande vaktmästare, Svgsbygdens församling

Vaktmästare

Tännäs, Ljusnedals församling

Verksamhetsledande vaktmästare

Vaktmästare

Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling

Verksamhetsledande vaktmästare

Kristoffer Nilsson

Härjedalens pastorat

Verksamhetsledande vaktmästare, Ytterhogda-, Överhogdal ooch Ängersjöföramling, Verksamhetsledande vaktmästare, Svgsbygdens församling

Vaktmästare