Älvros nya kyrka sett ner från vattnet.
Foto: Jane Vikberg

Älvros gamla kyrka

En av landets finaste äldre träkyrkor med klockstapel och vackert läge vid Norrälvens strand. Den har genuin inredning från 1700-talet och är en av fyra kyrkor i Sverige som har stjärnvalv av trä. 

Troligen har en kyrka funnits i byn redan under tidig medeltid. Under katolsk tid gick nämligen pilgrimsvägen genom Härjedalen mot domkyrkan i Nidaros genom Älvros. Först mot slutet av 1500-talet och under början av 1600-talet talas om sockenkyrkan i Älvros. Enligt skriftliga källor har man flyttat kyrkan inom Älvros by år 1638 till den nuvarande platsen.

Den träkyrkan vi ser idag tillkom 1739-1740, men delar av en äldre kyrka ingår här och var. För att få mer utrymme fick kyrkan vid ombyggnaden korsplan med korta korsarmar. Korsmitten försågs invändigt med ett ovanligt trävalv, imiterade ett gotiskt stjärnvalv samt utvändigt med en liten takryttare. Timmerväggarna blev högre och fönstren större.  Bildhuggaren Jonas Granberg snickrade valvet 1744. Han gjorde även altaruppsatsen. Det altarskåp som skaffades 1667 finns kvar, upphängt på södra långväggen. Granberg fortsatte på 1760-talet att smycka kyrkan. Han gjorde predikstolen med sin lilla baldakin och bänkkrönen och pyramiderna vid de främsta bänkarna.

Timret i kyrkan var synligt fram till år 1806 då väggarna rappades och vitmålades.

Det finns en dopängel, snidad i trä som köptes till kyrkan 1779.
Efter en lång tid av sakta fortskridande förfall, insåg man vilken klenod kyrkan var och den restaurerades 1929-32. På västläktaren, som byggdes vid restaureringen finns målningar av apostlarna som flyttats dit från två rivna läktare i norr och söder.  Numera nyttjas kyrkan sommartid för gudstjänstbruk. Klockstapeln uppfördes 1796 av Per Påhlsson, Stugun.