Ytterhogdals kyrka vintertid.
Foto: Maria Michanek

Ytterhogdals kyrka

Historik

Ytterhogdals kyrka förekommer första gången i handlingar från 1531. Den gamla kyrkan stod troligen på samma plats som den nya, d.v.s. på Kyrknäset i Ytterhogdals tätort. Detta antagande grundas på att man vid en utgrävning 1952 anträffade 28 mynt, varav det äldsta var från 1504. Vidare anträffades, vid golvreparation, 1983 delar av den gamla kyrkans murar. Den gamla kyrkan byggdes om på 1600-talet och fick en tillbyggnad på 1700-talet.

Kyrkobyggnad

Den nuvarande kyrkan byggdes åren 1799 - 1809 av byggmästaren från Gävle Johan Christian Loëll. Den uppfördes i sten med långhus och ett torn i öster. Det sistnämnda är ovanligt, då de flesta torn byggs i väster. Tornet har en lanternin. Sakristian byggdes i tornets bottenvåning.

Interiör

Kyrkans inre domineras av en skenperspektivmålning, som har anbringats på korets vägg. Målningen är gjord på segelduk. Vidare finns en så kallad altarpredikstol. I skenarkitekturen finns kopplade korintiska kolonner, vilka bär upp ett bjälklag. Här finns även en triangel med namnet Jahve. Hela uppsättningen omges av blå draperier. Det finns vidare en skendörr i en målad sockel.

Predikstolen har en korg med snidade teologiska symboler: en törnekrona i mittfältet och kors och ankare på sidofälten. Predikstolens ryggstycke har en strålsol, vilket är ett attribut för Gud. Dess baldakin har snidade fransar samt fem huvuden av keruber.

Kyrkans bildhuggeri har framställts 1839 - 48 av Göran Sundin.