Foto: Alex & Martin

Präst

Tillförordnad Kyrkoherde

Kennet Rova

Härjedalens pastorat

Kyrkoherde