Funäsdalens kyrka

Kyrkan uppfördes åren 1926–1928 efter ritningar av arkitekterna Curt Björklund och Karl Martin Westerberg i Stockholm och invigdes den 2 september av dåvarande biskopen i Härnösands stift,  Ernst Lönegren.  Ansvarig för byggnationen var pastoratets första kyrkoherde Viktor Järnefors, som till sin hjälp hade byborna i Funäsdalen som gjorde 100 dagsverken för att få en egen kyrka. Byggnaden har en stomme av tegel och består av rektangulärt långhus, med smalare kor i öster. Vid långhusets västra sida finns ett vapenhus med ingång. Norr om koret finns en sakristia, och ovanför koret finns en takryttare där en kyrkklocka hänger.

Tavlorna som smyckar orgelläktaren är målade av konstnären Edward Berggren 1928 och visar apostlarna. Altartavlan är ett nederländskt arbete från 1600-talet som tillskrivs Henricus Noêll.

Övriga 5 tavlor i kyrkan och sakristian är målade och skänkta av konstnären Stig Marn, 1912-1966, som till sin bortgång var verksam på Marngården i Tänndalen.