Högvålens kapell
Foto: Jane Vikberg

Tännäs-Ljusnedals församling

Vi finns i västra Härjedalen, Sveriges högst belägna landskap. Församlingen har cirka 1 500 medlemmar med en bred församlingsverksamhet. Den innefattar också Fjällkyrkan som även vänder sig till de cirka 1,2 miljoner turister som besöker vårt område varje år.

Det finns kyrkor i Funäsdalen, Ljusnedal och Tännäs. Fjällkapell i Bruksvallarna och Högvålen. Vi håller även friluftsgudstjänster ett stort antal gånger under året. Pastorsexpedition med tillhörande församlingshem ligger i Funäsdalen. 

Då vi gränsar mot Norge har vi många besökare därifrån under året. Vi försöker samverka så mycket som möjligt över gränsen, både inom musik och pilgrimsverksamhet. Detta är nödvändigt för oss som glesbygdsförsamling och samtidigt utvecklande.

Alla vi som arbetar här är alltid tillgängliga för samtal i mötet. Du är välkommen att dela Din tid med oss, både med kunskap och engagemang. Alla är alltid välkomna till Tännäs-Ljusnedals församling.

En kyrkogårdsarbetare sågar av ett nedhugget träd med en motorsåg.

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om de arbeten som just nu utförs på våra kyrkogårdar. Det kan förekomma extra maskiner eller begränsad framkomlighet. Vi tackar för er förståelse då vi ständigt jobbar för en vacker, fridfull och hållbar miljö på våra kyrkogårdar.

Barn och unga i Tännäs-Ljusnedal

Vi vill finnas till för barn och unga och ordnar därför lite olika aktiviteter för dem.

Musik i Tännäs-Ljusnedal

Musikverksamheten i vår församling präglas starkt av intresset hos våra turister och fritidsboende.

Helgmålsbön på finska och sydsamiska

På pingstdagen den 31 maj tas nya översättningar av kyrkohandboken i bruk. Det gör det möjligt för kyrkobesökare av fem språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk: finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Med anledning av handboksöversättningarna har en finsk och en sydsamisk helgmålsbön, spelats in i Härnösands domkyrka respektive Tännäs kyrka i Härjedalen.

Ett pionjärarbete är färdigt att tas i bruk

Med lite vemod och mycket glädje deltog Irene Dorra och Karin Rensberg Ripa när en ny sydsamisk bibelöversättning överlämnandes vid en jubileumsgudstjänst i Örnsköldsviks kyrka i söndags. Med sydsamiska som modersmål har de haft en viktig roll i översättningsarbetet. – Det känns helt underbart att se boken färdig, säger Karin Rensberg Ripa.

Tännäs-ljusnedals församling - Kanslist Josefin Östling

Telefontider:
Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00 
Fredag stängt

Öppettider på expeditionen i Funäsdalen.
Måndag och onsdag 09.00-12.00

Telefon:
010-47 00 130

 E-post:
tannas-ljusnedals.forsamling@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Rörosvägen 26, 840 95 Funäsdalen