Dop och barngrupper

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Markusevangeliet 10:14

En prioriterad verksamhet

Barnen är vår framtid, både i samhället och i kyrkan. 
Därför är det en av våra prioriterade verksamheter där vi med glädje tar emot barn, och deras familjer, i alla åldrar. 

Dopet, som är en av våra viktigaste riter, kan ske när som helst i livet och vi välkomnar dop av både barn, ungdomar och vuxna. 
Läs mer om dop och vår barnverksamhet här nedan!