Val i Svenskkyrkan
Foto: Emma Berkman

Kyrkorådet

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Ordförande i Kyrkorådet 2022-2025

    Kyrkoråd 2022-2025