Val i Svenskkyrkan
Foto: Emma Berkman

Kyrkorådet

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Ordförande i Kyrkorådet 2022-2025

  Kyrkoråd 2022-2025

   • Brita Alexi (Kyrkans väl)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkoråd (ersättare), Kyrkofullmäktige (ersättare), Församlingsråd Tännäs-Ljusnedals församling

   • Elisabeth Arvidsson (Kyrkans väl)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd (ersättare), Församlingsråd Hedebygdens församling

   • Rune Berglund (S)

    Härjedalens pastorat

    Ordförande kyrkofullmäktige, Församlingsråd Hedebygdens församling (ersättare), Kyrkoråd (ersättare)

   • Eva-Britt Boij (Kyrkans Väl)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkoråd, Församlingsråd Svegsbygdens församling, Kyrkofullmäktige - vice ordförande

   • Örjan Eriksson (C)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd (ersättare)

   • Eva Eriksson (Kyrkans Väl)

    Härjedalens pastorat

    Församlingsråd Hedebygdens församling, Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige

   • Elving Forsström (S)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd Svegsbygdens församling

   • Gunnar Hedin (C)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkofullmäktige (ersättare), Kyrkoråd, Församlingsråd Svegsbygdens församling (ersättare)

   • Lars-Olof Mattsson (Kyrkans Väl)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkoråd (ersättare), Kyrkofullmäktige (ersättare)

   • Leif Nilsson (S)

    Härjedalens pastorat

    Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjös församling, Vice ordförande kyrkorådet