Foto: Maria Lundström/Ikon

Kyrkomusiker

Erika Svedberg

Härjedalens pastorat

Kyrkomusiker, Hedebygdens församling

Göran Enegård

Härjedalens pastorat

Kyrkomusiker, Svegsbygdens församling

Sara Ek

Härjedalens pastorat

Kyrkomusiker, Tännäs-Ljusnedals församling

Claudia Nagorsnik, kyrkomusiker Hedebygdens församling, hänvisar alla kontakter tillfälligt till:

Erika Svedberg - Kyrkomusiker, Hedebygdens församling
Direkt: 010-4700114
Växel: 010-47 00 110
erika.svedberg@svenskakyrkan.se