En kvinnlig diakon sitter tillsammans med en kvinna och samtalar. De sitter ute på en bänk under ett räd.
Foto: Alex och Martin/Ikon

Enskilda samtal och själavårdssamtal

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. 

Samtal, själavård vid kris, som förebyggande eller som andlig vägledning

När man samtalar enskilt med en präst eller diakon i samma rum, via telefon, Internet eller skriver brev kallas det enskild själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande. Ibland sker själavården när det är kris, och ibland innebär själavård andlig vägledning. Det finns även medarbetare att samtala med som inte är präst eller diakon.

För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas .

Både diakon, präst och annan medarbetare har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal eller enskilt samtal. Eftersom bikten, att ta emot bekännelsen och räcka Guds förlåtelse är ett av prästens uppdrag så har prästen en strängare tystnadsplikt som kallas absolut tystnadsplikt.

I Härjedalens pastorat finns flera medarbetare som är vana att samtala om allt som hör livet till. Välkommen att kontakta någon av oss för samtal.

 

Kontakta oss för samtal