Foto: Pixabay

Pastorsexpedition, kansli och förvaltning

Pastorsexpedition, församlingsadministration

Stängt för besökare

Just nu håller vi expeditionerna stängda för besökare på grund av
Covid-19.

(Bokade besök med präst eller övrig församlingspersonal görs enligt överenskommelse med den berörda personalen)

Vi kommer att åter öppna upp för personliga besök på expeditionerna efter semesterperioderna från och med den 15 augusti.

hedebygdens församling - Kanslist Sarina Blind och Josefin Östling

Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag stängt

Telefon:
010-47 00 110

E-post:
hedebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Råndalsvägen 12, 840 93 HEDE

 

Svegsbygdens församling - Kanslist Ebba Karlsson

Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag stängt

Telefon:
010-47 00 150

E-post:
svegsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 33, 842 21 Sveg

Besöksadress:
Vallarvägen 4,Sveg

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/svegsbygden

Tännäs-ljusnedals församling - Kanslist Sarina Blind och Josefin Östling

Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00 
Fredag stängt

Telefon:
010-47 00 130

 E-post:
tannas-ljusnedals.forsamling@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Rörosvägen 26, 840 95 Funäsdalen

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/tannas-ljusnedals-forsamling

Ytterhogdals, överhogdals och ängersjö församling - Kanslist Ebba Karlsson

Måndag - onsdag  09.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00 
Fredag stängt

Telefon:
010-47 00 170

E-post:
ytterhogdal.overhogdal.angersjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Kyrkvägen 15,  840 90 Ytterhogdal

Besöksadress:
Kyrkvägen 15 Ytterhogdal

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/ytterhogdals-overhogdals-och-angersjo-forsamling

Kanslipersonal

Pastoratsförvaltning

Kontakt härjedalens pastorat

Telefon:
010-470 01 00

 

Postadress:
Råndalsvägen 12, 840 93 HEDE

 

E-postadress:
harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Fakturor via post
Härjedalens pastorat
Fack 77801827
Box 15018
75015 Uppsala  

Fakturor via e-post
Svenska fakturor i SEK:
77801827@faktura.svenskakyrkan.se

 

Kyrkoherde

Kennet Rova

Härjedalens pastorat

Kyrkogårdschef - Alla ärenden hänvisas tillfälligt kyrkoherde Kennet Rova.

Jon Olofsson

Härjedalens pastorat

Kanslichef

Camilla Reinholtz

Härjedalens pastorat

Fastighetsförvaltare

Anders Vikberg

Härjedalens pastorat

Förvaltningsassistent

Eva Moen

Härjedalens pastorat