Foto: Pixabay

Pastorsexpedition, kansli och förvaltning

Pastorsexpedition, församlingsadministration

hedebygdens församling - Kanslist Sarina Blind

Torsdag 13.00-15.00

Måndag - onsdag 09.30-12.00 (endast telefontid)

Telefon:
010-47 00 110

 

E-post:
hedebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Post- och besöksadress:
Råndalsvägen 12, 840 93 HEDE

 

 

 

Svegsbygdens församling - Kanslist Ebba Karlsson

Måndag och onsdag 09.30-15.00 (Lunch 12-13)
Tisdag 09.30-12.00 (endast telefontid)
Torsdag 13.00-15.00

 

Telefon:
010-47 00 150

 

E-post:
svegsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Postadress:
Box 33, 842 21 Sveg

 

Besöksadress:
Vallarvägen 4,Sveg

 

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/svegsbygden

Tännäs-ljusnedals församling - Kanslist Sarina Blind

Måndag - onsdag  09.30-12.00

Torsdag 13.00-15.00 (endast telefontid)

 

Telefon:
010-47 00 130

  

  

E-post:
tannas-ljusnedals.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Post- och besöksadress:
Rörosvägen 26, 840 95 Funäsdalen

 

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/tannas-ljusnedals-forsamling

Ytterhogdals, överhogdals och ängersjö församling - Kanslist Ebba Karlsson

Tisdag 09.30-15.00 (Lunch 12-13)
Måndag och onsdag 09.30-12.00 (endast telefontid)
Torsdag 13.00-15.00 (Endast telefontid)

Telefon:
010-47 00 170

 

E-post:
ytterhogdal.overhogdal.angersjo.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Postadress:
Kyrkvägen 15,  840 90 Ytterhogdal

 

Besöksadress:
Kyrkvägen 15 Ytterhogdal

 

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/ytterhogdals-overhogdals-och-angersjo-forsamling

Pastoratsförvaltning

Kyrkoherde

Kennet Rova

Härjedalens pastorat

Kyrkogårdschef - Alla ärenden hänvisas tillfälligt TF kyrkoherde Kennet Rova.

Jon Olofsson

Härjedalens pastorat

Kanslichef

Camilla Reinholtz

Härjedalens pastorat

Fastighetschef

Ulla Stridh

Härjedalens pastorat

Fastighetsförvaltare

Anders Vikberg

Härjedalens pastorat

Förvaltningsassistent

Eva Moen

Härjedalens pastorat