Foto: Pixabay

Pastorsexpedition, kansli och förvaltning

Pastorsexpedition, församlingsadministration

Pastoratsförvaltning

Tillförordnad Kyrkoherde

Kennet Rova

Härjedalens pastorat

Kyrkogårdschef

Jon Olofsson

Härjedalens pastorat

Kanslichef

Camilla Reinholtz

Härjedalens pastorat

Fastighetschef

Ulla Stridh

Härjedalens pastorat

Fastighetsförvaltare

Anders Vikberg

Härjedalens pastorat

Förvaltningsassistent

Eva Moen

Härjedalens pastorat