Rosor som är lite vissna och fulla av regndroppar.
Foto: Jane Vikberg

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Vi lägger den avlidne till vila, prästen lyser frid över den och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

Vi är en del av den här världen, men vi är också något mer. Vi har del i något större, vi hör ihop med Gud. Det är egentligen inte farväl vi säger, utan på återseende. Vi får hoppas att den som lämnat oss blir mött av Gud.

Det betyder tyvärr inte att det är enkelt. För många är det ändå en tröst att veta att den man saknar finns i Gud, att det inte är slut här. För vi är mer än våra kroppar. Vi är summan av alla människor vi mött och knutit band med. Vi är mer än vi själva förstår.

Boka begravning genom att ringa eller skicka e-post till församlingsexpeditionen. Det går naturligtvis bra att besöka oss också.

Läs mer om begravning i Svenska kyrkan.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?