Rapport från tackfesten!

Nyhet Publicerad

I söndags gick vår årliga tackfest för pastoratets ideella av stapeln - tack alla som kom!

Dagen inleddes med en kort utbildning i Lyktan och en härlig lekmannagudstjänst i Vislanda kyrka. Monica Wessfeldt-Berg, Kjell Magnusson, Mats Andersson och Mats Nilsson höll i gudstjänsten som bjöd på mycket sång. Både Kjell och Mats, och kyrkoherde Anders Lindow berikade gudstjänsten med ljuva toner av sång, dragspel och gitarr. Festen bjöd på god mat, trevligt umgänge och det fantastiska rockbandet
Grandpa´s på scen. Efter ett par ösiga timmar i Blädingegården samlades vi i Blädinge kyrka för en aftonbön där Marcus Perlitz sjöng för oss. Tusen tack till alla ideella och anställda medarbetare för en fin dag tillsammans!