Foto: Kristin Horn Sellström

Gudstjänster

Vi vill att gudstjänsterna ska vara enkla, äkta och inbjuda till delaktighet. Undervisning ska inte vara det dominerande inslaget, här finns mycket plats för glädje och spontanitet och det stilla mötet med Guds mysterium.

Våra vägledande principer

Vi vill att gudstjänsterna ska vara enkla, äkta och inbjuda till delaktighet. Undervisning ska inte alltid vara det dominerande inslaget, här måste finnas mycket plats för glädje och spontanitet och det stilla mötet med Guds mysterium. Vi vill låta människor möta Guds ord där de är och i sin egen livssituation och lyfta fram detta i liturgin. Vi vill att många ska hjälpas åt att genomföra de olika momenten i gudstjänsten. 
Genom en harmonisk balans mellan ord och musik vill vi öka gudstjänstupplevelsen. Vi vill erbjuda musik som fördjupar livsperspektiven. Här ska alltid finnas plats i förbönen för s k tacksägelse över avlidna där det ingår klockringning och ljuständning. Vi erbjuder ”kyrkbil” till gudstjänsterna minst två gånger i månaden och oftare vid jul och påsk.

Våra huvudgudstjänster

Vi vill erbjuda olika gudstjänstformer istället för att sträva efter att samla alla åldrar i en och samma form. Inriktningen är att erbjuda mässa i en av kyrkorna varje söndag.

Gudstjänsten följer handbokens ordning för söndagsgudstjänst och har tre textläsningar och här betonas predikan.

Mässan följer handbokens ordning för söndagsmässa och har en textläsning och här betonas måltiden. Båda dessa former riktar sig främst till vuxna och för dem finns tryckta fasta agendor.

Gudstjänst/Mässa för stora och små utgår från de minsta barnens behov men ska även ha ett budskap som rikta sig till ungdomar, föräldrar och vuxna.

Temagudstjänster

Vi firar ofta temagudstjänster i friare former för att kunna betona ett särskilt tema och för att alla kroppens sinnen ska kunna beröras. Ofta försöker vi då också få mer av dialog mellan deltagarna och vi satsar mer på musik i olika stilar. Ett exempel är ”Vislandamässan” som både inbjuder till samtal, rörelse i kyrkorummet och nattvardsfirande i lovsång. 

Vardagsgudstjänster

Vi vill erbjuda enkla gudstjänster för daglediga och särskilt föräldrar som vårdar barn. Därför firas en vardagsgudstjänst som inledning till kyrkans öppna förskola i Vislanda på tisdagar kl 09.30-10.00 samband med Öppna förskolan. 

Musikgudstjänster

Till dessa räknas enklare huvudgudstjänster med mer musikinslag, t ex vid Alla Helgons dag, Adventskonsert, Luciafirande eller särskild mässa framförd av kör(er). ”Musik i sommarkväll” är konserter med en kortare andakt.

Frilufts- och bygudstjänster

Detta är främst gudstjänster som firas sommartid för att erbjuda ett alternativ till gudstjänsten i kyrkorummet. Vi hoppas att på sikt ha firat gudstjänster på många olika platser och nå nya personeristället för att flytta runt samma församlingsgrupp till olika platser. Målet är att kunna engagera de som bor på platsen i olika förberedelser.

 

Ideellt

Vi söker dig som vill ge en liten del av din tid, din kunskap och ditt engagemang till församlingsarbetet. Du behövs!