Foto: Maria Svensk/IKON

Begravning i Vislanda och Blädinge

En begravning är en viktig ceremoni där man får möjlighet att ta ett sista farväl. I detta uppstår det ofta många frågor, både andligt och praktiskt.

Begravningstider 

Vi har fasta tider för begravningar, på torsdagar och fredagar kl 11 eller kl 12. Detta gäller i båda våra kyrkor.

För frågor kring gravstenar, kontakta vaktmästaren.För allmänna frågor och bokning så går det också bra att kontakta expeditionen.

När ett datum är bokat så kommer Ni att kontaktas av den präst som kommer att hålla i begravningsgudstjänsten, för ett samtal. Det går bra att kontakta prästen redan innan man kontaktar en begravningsbyrå.

 

Själaringning och tacksägelseringning
Hos oss är det tradition att ringa i kyrkklockorna under 10 minuter närmaste arbetsdag efter ett dödsfallet. Då kommer ofta de anhöriga till kyrkan. Detta kallas själaringning. Närmast följande söndag görs också en ringning då vi läser upp den avlidnes namn och tänder ett ljus under gudstjänsten. Detta kallas tacksägelseringning.

Bårtäcke
För den som önskar så har vi numera ett vackert himmelsblått bårtäcke som den som önskar kan ha istället för kistdekorationer.

Kontakta oss så snart som möjligt efter dödsfallet. Begravning sker tidigast 7 dagar efter dödsfallet.